התקנון

תקנון Mega Tickets

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של Mega Tickets.

Mega Tickets הנו אתר למכירת כרטיסים להפקות מוזיקה, פסטיבלים ולהופעות בישראל ולשיווק חבילות נסיעה להפקות מוזיקה, פסטיבלים ולהופעות בחו"ל. אנו ב- Mega Tickets עושים רבות כדי לאתר ולארגן עבורכם כרטיסים להופעות מהטובות ביותר הקיימות בישראל ובחו"ל ולנו מוניטין רב בתחום זה ובפרט בז'אנר הדאנס, האלקטרו, ההאוס והקלאב בישראל ובחו"ל.

אנו ב- Mega Tickets לא מתפשרים על חווית קניית הכרטיסים ועושים מאמצים רבים כדי לשפר כל העת את האתר ולהעצים את חווית הקנייה שלך באתר כך שתהיה מהנה, קלה ויעילה ככל האפשר ואנו מקווים כי תיהנה לבקר באתרנו וכמובן לחזור אלינו שוב. משכך, אנו מבקשים להבהיר את תנאי השימוש באתר ובכל חלק המשולב בו, לרבות השירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו.

אנא קרא תקנון זה בעיון בטרם שימושך באתר, שכן שימוש מכל סוג באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו מהווה הצהרה מצידך כי תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה מוסכמים עליך ואתה מתחייב לפעול על פיהם בכל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים לך בו ו/או באמצעותו.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם מתייחסים גם לנשים.

 

הגדרות

 1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצידם:

"Mega Tickets" – רן פשלי עוסק מורשה מספר 40301293 מרחוב השייטים 6, אשדוד מיקוד 7744139.

"האתר" – אתר האינטרנט המופעל על ידי Mega Tickets בכתובת www.megatickets.co.il.

"הכרטיסים" – כרטיסי כניסה לאירוע בישראל אשר יונפקו ו/או יימסרו ו/או יימכרו ו/או ישווקו ו/או יופצו באמצעות Mega Tickets, בכל צורה שהיא, במסגרת השירותים הניתנים באמצעות האתר.

"חבילות נסיעה לחו"ל" – חבילות הכוללות טיסה לחו"ל ו/או לינה בחו"ל ו/או כרטיסים לאירועים בחו"ל אשר ישווקו על ידי Mega Tickets.

"השירותים" – שיווק, מכירה והפצה של הכרטיסים, שיווק חבילות נסיעה לחו"ל וכל יתר השירותים אשר יינתנו על ידי Mega Tickets, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות האתר.

"האירוע" – הופעה, פסטיבל ו/או אירוע מוזיקה, תאטרון, אומנות, בידור, ספורט וכיוצב' בישראל או בחו"ל וכל אירוע אחר, הכל כפי שיפורסם באתר מעת לעת על ידי Mega Tickets.

 

רכישת הכרטיסים –

 1. לשם רכישת הכרטיסים וקבלתם, הנך מתבקש בעת רכישת הכרטיסים להזין את פרטי  אמצעי התשלום וכן להזין באתר את פרטייך המלאים והמדויקים, כמבוקש ממך באותה עת.

למעוניינים בכך, יתאפשר ביצוע של רכישת כרטיסים באמצעות נציגי Mega Tickets בטלפון 077-7784449 בימים ראשון עד חמישי (שאינם ימי מועד או חג) בשעות 10:00-20:00 ואולם מובהר כי לא תתאפשר ביצוע הזמנה באמצעות יצירת קשר טלפוני 24 שעות בטרם מועד קיום פתיחת שערי האירוע.

 1. עליך לוודא ולבדוק בטרם ביצוע התשלום כי כל הכרטיסים והשירותים אשר הזמנו על ידך נכונים, טובים, בכמות הנכונה ומתאימים לכל צרכיך.
 2. הזמנת הכרטיסים תהא תקפה רק לאחר הזנת כל הפרטים הדרושים ממך, בין היתר כאמור בתקנון זה ובהתאם למופיע בעת רכישת הכרטיסים באתר או למבוקש ממך בטלפון, לפי העניין, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע העסקה נשוא הזמנתך.
  התחברות באמצעות אפליקציית הפייסבוק (Facebook Log In) –
 3. מובהר כי חברות הפקה של אירועים מסוימים עשויות לדרוש, כתנאי לרכישת כרטיסים לאירועים שבהפקתם ובאחריותם, התחברות באמצעות פרופיל הפייסבוק (Facebook Login) וזאת ייעשה באמצעות לחיצה על התחברות לפייסבוק בטרם הרכישה ואישור הבקשה אשר תשלח אליך על ידי פייסבוק למתן הרשאה לחשיפת פרופיל הפייסבוק בו אתה עושה שימוש והנתונים המצויים בו בפני חברת ההפקה ו- Mega Tickets וכן בהתאם להנחיות אשר יועברו מעת לעת. מובהר כי התחברות באמצעות הפייסבוק מאפשרת גישה לנתונים המפורסמים על ידך ו/או על ידי אחרים בפרופיל הפייסבוק שלך ו/או בקשר אליו וזאת בהתאם למדיניות השיתוף והפרטיות של פייסבוק וכי במתן הרשאה זו הנך נותן בזאת אישור לחברת ההפקה ול- Mega Tickets לשמור ולעשות שימוש בפרטים האישיים אשר יועברו על ידי פייסבוק ו/או אשר יימסרו ו/או יפורסמו על ידך ו/או על ידי אחרים באמצעות הפייסבוק בהתאם למדיניות פייסבוק. בנוסף, במידה והנך מעוניין למחוק את פרטיך ממאגרי מגה טיקטס, יש לפנות באופן ישיר באמצעות הדואר אלקטרוני support@megatickets.co.il.
 4. למען הסר ספק מובהר במפורש כי Mega Tickets רק מוכרת את הכרטיסים לאירועים וככל שקיימת דרישה לרכישת הכרטיסים באמצעות התחברות לפייסבוק הרי שזה נעשה על פי שיקול דעתה הבלעדית של חברת ההפקה של אותו אירוע ועל אחריותה הבלעדית, Mega Tickets לא תהיה אחראית בכל הקשור לכך, ולך אין ולא תהיינה לך ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי Mega Tickets ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.
 5. למען הסר ספק מובהר כי עד לקבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע העסקה Mega Tickets אינה מתחייבת לשמירת מחירי הכרטיסים ו/או לשמור כרטיסים זמינים למכירה והם יימכרו בשיטת כל הקודם זוכה ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 6. אנשים בעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאירוע ו/או שהותם באירוע, לרבות דרכי ואופן ישיבתם באירוע, מצריכים טיפול מיוחד, כגון התאמת דרכי גישה מיוחדים ומקומות ישיבה נגישים, מתבקשים, ככל הניתן, לבצע את רכישת הכרטיס עבורם באמצעות נציגי Mega Tickets בטלפון 077-7784449 או בדואר אלקטרוני support@megatickets.co.il וזאת לשם התאמת כניסתם לאירוע ושהותם במקום האירוע בהתאם לצרכיהם.

 

קבלת כרטיסים –

 1. לאחר רכישת הכרטיסים תשלח אליך הודעת דואר אלקטרוני ובו יופיעו פרטי האירוע וקוד הכרטיס האישי שלך (QR code) (להלן: "קוד הכרטיס"). לתשומת לבך, קוד הכרטיס הנו ייחודי והוא מאפשר כניסה חד פעמית לאירוע באמצעות סריקתו בשערי האירוע ולפיכך הנך מתבקש לשמור על קוד הכרטיס בחזקתך הבלעדית ולא להציגו לאיש מלבד אנשי צוות האירוע בשערי האירוע ו/או אנשי Mega Tickets עד להגעתך לשערי האירוע וסריקתו על ידי אנשי צוות שערי האירוע.
 2. מובהר כי החזקת קוד הכרטיס לאירוע מקנה לכל המחזיק בו כניסה חד פעמית לאירוע אשר יאפשר לו לצפות באירוע בלבד בכפוף לתנאי תקנון זה ולתנאי האירוע, כפי שיפורסמו מעת לעת על ידי Mega Tickets.
 3. בעת הגעתך לשערי האירוע וכתנאי לכניסה לאירוע יהיה עליך להציג בפני עובדי שערי האירוע את קוד הכרטיס כפי שנשלח אליך, כשהוא מודפס באופן ברור וקריא על גבי דף ניר לבן בגודל A4 (כשהוא שמור מפני לחות ולכלוך) או על גבי מסך הטלפון הנייד החכם, וכן תעודת זהות או רישיון נהיגה עם תמונה או דרכון. כמו כן, נא שמור את קוד הכרטיס לביקורת עד ליציאתך מהמופע.
 4. נא תשומת לבך למועדי פתיחת שערי האירוע במקום האירוע, כפי שאלו יפורסמו מעת לעת  על ידי Mega Tickets. תשומת לבך כי הכניסה לאירוע תותר עד 3 שעות לאחר המועד בו נקבע לתחילת פתיחת שערי האירוע, כמופיע באישור ההזמנה אשר נשלח אליך בדואר אלקטרוני או כפי שיופיע באופן ספציפי באישור ההזמנה אשר נשלח אליך בדואר אלקטרוני, ומשכך הנך מתבקש להגיע לשערי האירוע בשעות אלו על מנת להיכנס לאירוע ו- Mega Tickets לא תהיה אחראית לכניסתך לאירוע בכל מקרה בו לא תגיע במועד בהן שערי האירוע יהיו פתוחים, כאמור לעיל, ואתה עשוי שלא להיכנס לאירוע במקרה זה ולא תהיינה לך ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי Mega Tickets ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.
 5. בכל מקרה בו קיימת בעיה בקבלת קוד הכרטיס בהודעת דואר אלקטרוני או בהצגתו בשערי האירוע, כאמור לעיל, הנך מתבקש ליצור עמנו קשר בטלפון 077-7784449 ואנו נסייע במציאת פתרון אשר יאפשר את רכישת הכרטיסים, הצגת קוד הכרטיס וכניסתך לאירוע.
 6. מובהר כי האחריות לקבלת קוד הכרטיס אשר נשלח אליך חלה עליך בלבד ובכל מקרה בו קוד הכרטיס לא הגיע אליך באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או הטלפון הנייד החכם עד שעתיים ממועד ביצוע רכישת הכרטיסים, הנך נדרש ליצור קשר מידי עם נציגי Mega Tickets בטלפון 077-7784449 ו/או בדואר אלקטרוני support@megatickets.co.il לשם בירור סיבת אי הגעת קוד הכרטיס ומציאת פתרון מתאים.

 

מדיניות ביטול –

 

 1. Mega Tickets עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח לך הנאה מרכישת הכרטיסים באמצעותה. בהתאם לכך, אתה תהיה רשאי לבטל את העסקה עמנו ולקבל בחזרה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), על ידי משלוח הודעה בכתב ל- Mega Tickets בדואר אלקטרוני ו/או בדואר רשום בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה ושליחת הכרטיסים ובתנאי שמועד הביטול אינו חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו מתקיים האירוע הקשור לכרטיסים המבוטלים. מובהר כי בכל מקרה של ביטול העסקה כאמור ישולם על ידך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, למעט במקרה בו בוטלה ההזמנה על ידך עקב הפרה, פגם, אי התאמה או אי אספקת הכרטיסים ו/או האירוע, כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן שאז לא יגבה ממך דמי ביטול.
 2. במידה והנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בסעיף 14ג1 לחוק הגנת הצרכן, אתה תהיה רשאי לבטל את העסקה עמנו אף בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה ובתנאי שמועד הביטול אינו חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו מתקיים האירוע, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה עמנו, ולעניין זה יחולו בשינויים המחויבים הוראות תקנה 13 לתקנון זה.

 

 1. למען הסר ספק מובהר כי חבילות הנסיעה לחו"ל אינן נמכרות על ידי Mega Tickets אלא רק משווקות על ידי Mega Tickets ולפיכך ביטול חבילות הנסיעה לחו"ל ייעשה, ככל שאתה תחפוץ בכך, ישירות אל מול סוכנויות הנסיעה המארגנות את חבילות הנסיעה לחו"ל, אשר גובות את התשלום בגינן ואחראיות על כך באופן בלעדי ובהתאם לדין ולמדיניות אשר תקבע על ידן ועל אחריותן בלבד.

 

 1. במקרה של טעות ו/או השמטה במחיר ו/או בתיאור השירותים או חלקם ו/או במקרה של טעות ו/או השמטה בהזנת הנתונים בדבר מלאי הכרטיסים הקיים ו/או במקרה של טעות ו/או השמטה בהזנת הנתונים הנדרשים על ידך ו/או במקרה של פעילות לא חוקית מטעמך ו/או פעילות מסחרית מטעמך באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או בכל מקרה של תקלת תקשורת אשר גרמה לשיבוש ו/או הפרעה ו/או השבתה, מכל סוג שהוא, בביצוע העסקה, Mega Tickets וכל מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, באופן ישיר ו/או עקיף, ו- Mega Tickets תהא רשאית לבטל את העסקה או חלקה ובמקרה כזה יוחזרו לך כל הכספים אשר שולמו על ידך ל- Mega Tickets בגין הכרטיסים ו/או השירותים שבוטלו ולא יגבה ממך דמי ביטול.

 

 1. לשם מענה מהיר מצדנו בכל מקרה של תקלה במתן השירותים הנך מתבקש לבדוק את כל הכרטיסים והשירותים מיד לאחר קבלתם ולהודיע ל- Mega Tickets מיד וללא דיחוי על כל תקלה, תלונה, דרישה ו/או טענה בקשר אליהם. מובהר כי אין בהודעה מצדך, ככל שתהיה, כדי להטיל אחריות כלשהי על Mega Tickets ו/או מי מטעמה ו/או לחייב את Mega Tickets ו/או מי מטעמה בהחלפת הכרטיס ו/או ביטול העסקה ו/או במתן כל הטבה אחרת וכל מקרה ייבחן לגופו.

 

כללי –

 1. ניתן לפנות למגה טיקטס בכל שאלה או בקשה בכל שעות היממה (24/7) בדואר אלקטרוני support@megatickets.co.il וכן בימים ראשון עד חמישי בשעות 10:00-20:00 בטלפון שמספרו 077-7784449 וכמובן במשלוח מכתב בדואר רשום לכתובת מגה טיקטס ברחוב השייטים 6, אשדוד מיקוד 7744139.
 2. האירוע יתקיים בכל מזג אויר ובכפוף להחלטת חברת ההפקה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. האירוע יצולם ויוקלט.
 4. בכניסתך לאתר ו/או בעשיית כל שימוש בו ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו אתה מאשר ומצהיר כי הנך עושה שימוש אישי בלבד ולא מסחרי באתר ובשירותים המוצעים בו וכי הנך רשאי לבקר באתר ולעשות כל שימוש בו, לרבות קבלת מידע ו/או רכישת הכרטיסים ו/או קבלת השירותים ו/או תשלום עבורם, ובכלל זה כי הנך בעל ההרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שבאמצעותו אתה רוכש את הכרטיסים ו/או יתר השירותים. מובהר כי בכל מקרה בו יתברר כי פעלת באופן שאינו אישי ו/או כי לא הייתה לך הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי תהיה Mega Tickets זכאית, ללא הגבלת זמן, לשיפוי על כל הכספים שתשלם בקשר לכך, בגין כל הוצאותיה האחרות ונזקיה בקשר לכך, מיד לפי דרישתה הראשונה של Mega Tickets.
 5. הנך מתחייב כי כל המידע אשר נמסר על ידך ל- Mega Tickets הנו שלם, מדויק, מתאים ומעודכן. אתה תישא במלוא האחריות לכל נזק אשר יגרם לך ו/או ל- Mega Tickets ו/או לצד שלישי הנובע ממסירת פרטים לא שלמים ו/או לא מדויקים ו/או שגויים, מכל סיבה שהיא.
 6. אנו עושים מאמצים רבים כדי להרחיב ולגוון את היצע כרטיסי האירועים, הפסטיבלים וההופעות הנמכרים באתר ואולם מובהר כי מתן השירותים או חלקם על ידי Mega Tickets ייעשה על פי שיקול הדעת הבלעדי של Mega Tickets ללא כל התחייבות לגבי היקף ו/או אופן מתן השירותים ובכלל זה השיווק, ההפצה ו/או המכירה של הכרטיסים ו/או שיווק חבילות הנסיעה לחו"ל. למען הסר ספק מובהר כי Mega Tickets תהיה רשאית בכל עת להפסיק ו/או להגביל את השיווק, ההפצה ו/או המכירה של הכרטיסים ו/או שיווק חבילות הנסיעה לחו"ל, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. כל מידע המופיע באתר, לרבות מדריכים, מאמרים, עצות, הצעות, המלצות, פרסומים, קישוריות לאתרים, הפניות למידע אחר ו/או נוסף, ניתנים "כמו שהם" (As Is) ו"ככל שיהיו זמינים" (As Available) והם אינם מהווים הנחיה או ייעוץ מסוג כלשהו, אינם חסינים מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליהם בביצוע ו/או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי.
 8. Mega Tickets עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח את הנאתך המלאה מהכרטיסים אותם רכשת ומהשירותים אותם קיבלת. יחד עם זאת, מובהר במפורש כי Mega Tickets רק מוכרת את הכרטיסים לאירועים ו/או משווקת בלבד את החבילות לנסיעה לחו"ל ול- Mega Tickets אין שליטה ויכולת פיקוח על האירועים, חבילות הנסיעה לחו"ל וכל הקשור בהם וכי האירועים, חבילות הנסיעה לחו"ל וכל הקשור בהם והפרסומים לגביהם נעשים על ידי ספקי השירותים השונים ו/או מי מטעמם, לרבות חברות ההפקה, חברות הארגון, סוכנויות הנסיעות, חברות התעופה, מנהלי מקום האירוע, בעלי האירוע, האמרגנים, היזמים, האמנים, המופיעים ואנשי יחסי הציבור שלהם, ועל אחריותם הבלעדית. לפיכך, ברור כי Mega Tickets לא יכולה להבטיח כי המידע המפורסם ו/או המשווק על ידה יהיה שלם, מדויק, מתאים או מעודכן ועל כן Mega Tickets לא תהיה אחראית לשלמות המידע, דיוקו, התאמתו, עדכנו ו/או בכל הקשור לכך, לרבות אלו המפורסמים באישור ההזמנה ו/או בכרטיס ו/או באתר ו/או בפייסבוק הקשור ל- Mega Tickets. Mega Tickets לא תהא אחראית בשום אופן כלפיך ו/או כל צד שלישי לקיום האירועים ובכל הקשור בהם, מועד קיומם, איכותם, תקינותם, זמינותם, ביצועם, תוכנם ו/או לשירות הניתן (לרבות באופן חלקי ו/או חסר ו/או לקוי) במסגרת האירועים ו/או חבילות הנסיעה לחו"ל, ובכלל זה להפרעות במהלך קיומם ו/או בקשר אליהם ו/או לחלוקת מיקומי הישיבה ו/או העמידה באירועים ו/או לישיבה באירועים ו/או לכניסה לאירוע ו/או להרחקה מהאירוע ו/או לכל אובדן ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לכל אדם ולכל רכוש, לרבות לך ו/או למי מטעמך ו/או לרכוש, כתוצאה ו/או בקשר עם האירועים ו/או ההשתתפות בהם ו/או חבילות הנסיעה לחו"ל ובכל הקשור בהם ולך אין ולא תהיינה לך ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי Mega Tickets ו/או כלפי מי מטעמה. למען הסר ספק מובהר כי Mega Tickets רק משווקת את חבילות הנסיעה לחו"ל והן אינן נמכרות על ידה ועל כן כל הנוגע אליהן ו/או בקשר אליהן תלוי בספקי השירותים השונים הרלוונטיים אליהן ובאחריותם בלבד ו-  Mega Tickets לא תהא אחראית בשום אופן כלפיך ו/או כל צד שלישי בעניין זה. בנוסף ולמען הסר ספק מובהר כי בקשות מיוחדות בנוגע לאירועים ו/או בקשר אליהם הנם בגדר בקשה בלבד, תלויים באישור ספקי השירותים השונים ובאחריותם בלבד ו-  Mega Ticketsלא תהא אחראית בשום אופן כלפיך ו/או כל צד שלישי בעניין זה.
 9. עליך ועל מי מטעמך המגיעים לאירוע החובה לנהוג בהתאם לנהלים, לכללים ולהנחיות החלים על האירוע ובמקום קיום האירוע ועליך לוודא ולבדוק בטרם ביצוע התשלום את הכללים, הנהלים וההנחיות המחייבים וכי הם מתאימים לכל צרכיך. מובהר כי ל- Mega Tickets אין שליטה ויכולת פיקוח על הכללים, הנהלים וההנחיות החלים על האירוע ובמקום האירוע וכי ל- Mega Tickets אין כל אחריות בקשר לנהלים, לכללים ולהנחיות אלו ולך אין ולא תהיינה לך ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי Mega Tickets ו/או כלפי מי מטעמה בקשר לעניינים אלו.
 10. נא תשומת לבך כי בדרך כלל הכניסה לאירועים מותנית בבידוק בטחוני ובחיפוש על גופו ובכליו של הנכנס לאירועים.
 11. למען הסר ספק מובהר כי  Mega Tickets לא תהיה אחראית בשום אופן וכלפי כל אדם במקרה של הרחקה ממקום האירוע עקב כל מקרה של אלימות ו/או החזקת נשק ו/או החזקת חומרים מסוכנים ו/או מכל טעם אחר בהתאם לנהלים, לכללים ולהנחיות כוחות הביטחון ו/או צוותי האבטחה ו/או הנהלת מקום האירוע ו/או קב"ט מקום האירוע ו/או חברת ההפקה ו/או מי מטעמם.
 12. Mega Tickets מבקשת להבהיר כי לא יתאפשר ביטולם של כרטיסים מחמת אירועים ספציפיים כגון, מצב ביטחוני, אשפוז וכיוצב'. מובהר כי Mega Tickets כלל אינה מבטחת אותך ו/או מי מטעמך ו/או את הרכוש ו/או במקרה של ביטול הכרטיסים מכל סיבה שהיא ועליך לדאוג בעצמך ועל חשבונך, ככל שתרצה בכך, לביטוח מתאים, בהתאם לצרכיך. כמו כן עליך לבדוק בעצמך ועל אחריותך בלבד כי לא חלה כל הגבלה בריאותית או אחרת, לרבות הריון, אשר עשויה למנוע ממך ו/או ממי מטעמך את ההגעה ו/או ההימצאות ו/או ההנאה מהאירועים ו/או בכל הקשור אליהם אשר הוזמנו על ידך ומובהר כי בכל מקרה האחריות תחול עליך בלבד.
 13. האתר עשוי להכיל קישוריות (hyperlink) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ואין לראות בהפניה כאמור כהבעת תמיכה, במפורש או במשתמע, בתוכן המופיע באתר המקושר.

 

מובהר כי ל- Mega Tickets אין שליטה במידע המופיע בכל אתר אחר אליו מפנה האתר כאמור. Mega Tickets לא תישא, בכל מקרה, באחריות כלשהי לגבי כל מידע ו/או שירות הניתנים באתר המקושר, לרבות ביחס למהימנותם, דיוקם, עדכונם, שלמותם ו/או תדירות פרסומם, ו- Mega Tickets לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או אחר שיגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או לרכוש עקב כל שימוש באתר המקושר.

 

Mega Tickets לא תהא אחראית לתקינות הקישוריות ו/או לזמינות האתר המקושר ו/או לכל מידע ו/או שירות המופיע בו ו/או באמצעותו.

 

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא, לרבות כל אלמנט של טקסט, תוכן, צילום, מידע, נתון, סוד מסחרי, טבלה, רישום, תרשים, תהליך, שיטת ביצוע, תכנית, תוכנת מחשב, קוד מחשב, תמונה, עיצוב, צליל, תו, סימן מסחר, לקט של נתונים (לרבות מאגר מידע) ולקט של חלק או כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני כאמור, מוחשי או מופשט המופיעים באתר, שייכים באופן בלעדי ל- Mega Tickets. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, להעביר לצד שלישי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת, להשכיר ולעשות כל שימוש מסחרי או שאינו מסחרי, במישרין ו/או באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות מכשיר, באיזה מן הזכויות האמורות לעיל באופן שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי החוק, בלא הסכמתה המפורשת, בכתב ומראש, של Mega Tickets.

 

הנך מצהיר כי אתה מבין שכל שימוש בלתי מורשה בזכויות היוצרים ו/או בקניין הרוחני של Mega Tickets כאמור לעיל עלול לגרום לנזק בלתי הפיך ו/או לנזק משמעותי אשר עשוי להיות קשה לאומדן.

 

אין באמור לעיל לפגוע בכל זכות יוצרים ו/או קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.

 

 1. הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד ואנו פועלים כדי לשמור עליה. באופן זה Mega Tickets אינה שומרת או מעבדת נתוני כרטיסי אשראי במערכותיה אלא מסתמכת בעניין זה על חברת ישראכרט בע"מ באמצעות קארדקום בע"מ אשר הנה ספק שירותי סליקה מקצועי וחיצוני המאושר כעומד בתקן PCI DSS Level 1. יחד עם זאת, כדי לאפשר לנו לשפר ולייעל את מתן השירותים הניתנים על ידנו, בשימושך באתר אתה מאשר ל- Mega Tickets ו/או למי מטעמה לשמור ולעשות שימוש בפרטים האישיים אשר יימסרו על ידך במהלך שימושך באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי הפעילות שלך באתר באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, בכפוף להוראות החוק.
 2. למעט אם תודיע לנו אחרת, הנך מאשר ל- Mega Ticket ו/או למי מטעמה ליצור עמך קשר ו/או לשלוח לך מידע ודברי פרסומת בדבר מבצעים, כרטיסים, אירועים ו/או הופעות ו/או שירותים בהודעה אלקטרונית ו/או בהודעת מסר קצר, לרבות במשלוח מסרונים, ו/או במשלוח דואר לכתובתך ו/או באמצעות פקסימיליה ו/או במערכת חיוג אוטומטי ו/או ובכל דרך אחרת, בין היתר, בהתאם לפרטים אשר יימסרו על ידך במהלך שימושך באתר. מובהר כי תהיה רשאי להודיע ל- Mega Ticket בכל עת על סירובך לקבל מידע ו/או דבר פרסומת.
 3. המחשב בו מאוחסן האתר מכיל אמצעים לאבטחת מידע ולמניעת חדירת בלתי מורשים תוך שימוש ב- SSL. אולם, מובהר כי באמצעים אלו אין אבטחה מושלמת ועל כן Mega Tickets ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, באופן ישיר ו/או עקיף, במקרה של גילוי ו/או שימוש במידע הנמסר על ידך הנובע מחדירה של בלתי מורשים או ממעשים או מחדלים שאינם בשליטת Mega Tickets.
 4. Mega Tickets ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באחריות כלשהי, על פי כל עילה שהיא, כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, במקרה של איחור כלשהו במתן השירותים ואספקת השירותים ו/או במקרה של טעויות ו/או השמטות ו/או הוספות ו/או שיבושים בפרסומי השירותים, כולם או חלקם, ו/או תקינות האתר ו/או קווי התקשורת ואו לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, אשר ייגרמו בגין השיבושים או ההפרעות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, Mega Tickets לא תהיה אחראית כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לכל אדם ולכל רכוש, בשל נסיבות שאין ל- Mega Tickets שליטה עליהן, ובכלל זה הפסקות חשמל ו/או אי תקינות מערכות המחשב ו/או אי תקינות תשתית אחסון האתר ו/או אי תקינות מערכות צדדים שלישיים הנותנים ל- Mega Tickets שירותים ו/או אי תקינות מערכת התקשורת ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון.
 5. Mega Tickets תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא לשנות את חזותו של האתר וכן לשנות, לתקן, להוסיף ו/או למחוק לפי שיקול דעתה הבלעדי כל מידע ו/או שירותים הניתנים באתר, לרבות אך לא רק את תנאי השימוש הנ"ל, והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל שינוי כאמור.

 

 1. Mega Tickets תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא להפסיק את פעילות האתר לאלתר או להגביל את השימוש בו לזמנים אשר ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.

 

 1. Mega Tickets תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא להציע ו/או להחליף ו/או לשנות ו/או להפסיק ו/או להסיר מבצעים, הטבות ו/או הנחות לפי שיקול דעתה הבלעדי והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.
 2. Mega Tickets תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא למנוע מכל אדם ו/או גוף לעשות שימוש באתר ו/או למנוע מכל אדם ו/או גוף את הגישה לאתר, חלקו או כולו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.
 3. הנך מסכים ומתחייב לפצות ולשפות את Mega Tickets ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, פגיעה, תשלום או הוצאה, לרבות שכ"ט עורך דין והוצאות משפט, ו/או אחר, הנובע מהפרת איזה מתנאי תקנון זה.
 4. Mega Tickets תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא להעביר זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי תקנון זה ו/או על פי כל הסכם ו/או דין, לרבות בקשר אליך ו/או למי מטעמך.

 

 1. תנאי תקנון זה מגבשים את כל ההסכמות, ההצהרות וההבנות בינך, מחד, ל- Mega Tickets, מאידך, ובאים במקום כל תנאי שימוש ו/או מסמך ו/או הסכמה, בין בעל פה ובין בכתב, שקדמו לתקנון זה.

 

 1. הנך מסכים ומתחייב לכל תנאי תקנון זה ומובן לך כי כל שינוי או תיקון בתנאים אלו או בתנאי מתנאיו או כל ויתור על זכות מזכויות Mega Tickets יהיו בני תוקף רק בהסכמתה המפורשת, בכתב ומראש של Mega Tickets.

 

 1. אי הפעלה בין בכלל ובין במועד של כל זכות מזכויות Mega Tickets על פי תנאי תקנון זה ו/או על  פי כל דין לא תיחשב כויתור עליה מצד Mega Tickets.

 

 1. כל הודעה שתשלח על ידנו לפי הכתובת אשר נמסרה על ידך, בין היתר במהלך שימושך באתר, תחשב כנמסרת לתעודתה בתום 72 שעות ממועד השליחה בדואר רשום או מיד בעת מסירתה באמצעות שליח, וכל הודעה שתשלח על ידנו לתיבת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה לנו על ידך, בין היתר במהלך שימושך באתר, תחשב כנמסרת לתעודתה בתום 12 שעות מועד שליחתה.

 

 1. על תקנון זה ועל השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד והסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל מחלוקת שתתעורר עקב השימוש באתר, לרבות בגין תקנון זה, ו/או בכל עניין הקשור לאירוע ו/או לכרטיסים ו/או לחבילות הנסיעה לחו"ל ו/או לשירותים, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו. אולם, למרות האמור לעיל בף זה, Mega Tickets לא תהיה מנועה מלנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכל בית משפט בעל סמכות מקומית ו/או עניינית אחרת לשם קבלת כל סעד דרוש ו/או רצוי, לרבות אך לא רק צו מניעה, לשם הגנה על הקניין הרוחני של Mega Tickets ו/או בשל כל הפרה של תנאי תקנון זה

 

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.

 

339/0/258

מהאינסטגרם

נשמח לשוחח אתכם

צרו איתנו קשר

07-777-84449

בימים א'-ה' בין השעות 10:00-20:30

x
נשמח לשוחח איתך

אנא מלאו את הפרטים ונדבר בהקדם