לנוחיותך שירות לקוחות : 07-777-84449 בימים א-ה בשעות 10:00 - 20:30 או צור קשר

התקנון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של MEGATICKETS.

MEGATICKETS הנו אתר למכירת כרטיסים להפקות מוזיקה, פסטיבלים ולהופעות בישראל ולשיווק חבילות נסיעה להפקות מוזיקה, פסטיבלים ולהופעות בחו"ל . אנו ב- MegaTickets עושים רבות כדי לאתר ולארגן עבורכם כרטיסים להופעות מהטובות ביותר הקיימות בישראל ובחו"ל ולנו מוניטין רב בתחום זה ובפרט בז'אנר הדאנס, האלקטרו, ההאוס והקלאב בישראל ובחו"ל.

אנו ב- MEGATICKETS לא מתפשרים על חווית קניית הכרטיסים ועושים מאמצים רבים כדי לשפר כל העת את האתר ולהעצים את חווית הקנייה שלך באתר כך שתהיה מהנה, קלה ויעילה ככל האפשר ואנו מקווים כי תיהנה לבקר באתרנו וכמובן לחזור אלינו שוב. משכך, אנו מבקשים להבהיר את תנאי השימוש באתר ובכל חלק המשולב בו, לרבות השירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו.

אנא קרא תקנון זה בעיון בטרם שימושך באתר, שכן שימוש מכל סוג באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו מהווה הצהרה מצידך כי תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה מוסכמים עליך ואתה מתחייב לפעול על פיהם בכל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים לך בו ו/או באמצעותו.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם מתייחסים גם לנשים.

הגדרות

 1. בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצידם:

"MEGATICKETS" –עוסק מורשה מספר 40301293 מרחוב השייטים 6, אשדוד מיקוד 7744139.

"האתר" – אתר האינטרנט המופעל על ידי MEGATICKETS בכתובת www.megatickets.co.il.

"הכרטיסים" – כרטיסי כניסה לאירוע בישראל אשר יונפקו ו/או יימסרו ו/או יימכרו ו/או ישווקו ו/או יופצו באמצעות MEGATICKETS, בכל צורה שהיא, במסגרת השירותים הניתנים באמצעות האתר.

"חבילות נסיעה לחו"ל" – חבילות הכוללות טיסה לחו"ל ו/או לינה בחו"ל ו/או כרטיסים לאירועים בחו"ל אשר ישווקו על ידי MEGATICKETS.

"השירותים" – שיווק, מכירה והפצה של הכרטיסים, שיווק חבילות נסיעה לחו"ל וכל יתר השירותים אשר יינתנו על ידי MEGATICKETS, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות האתר.

"האירוע" – הופעה, פסטיבל ו/או אירוע מוזיקה, תאטרון, אומנות, בידור, ספורט וכיוצב' בישראל או בחו"ל וכל אירוע אחר, הכל כפי שיפורסם באתר מעת לעת על ידי MEGATICKETS.

 

איסוף כרטיסים ומשלוחים –

 1. MEGATICKETS מאפשרת לך לבחור בעת רכישת הכרטיסים, בהתאם להעדפתך, האם לאסוף את הכרטיסים שנרכשו על ידך בקופות המצויות במקום האירוע או האם לקבלם באמצעות משלוח לכתובתך בתחומי מדינת ישראל, כפי שיפורט להלן. למען הסר ספק מובהר כי MEGATICKETS תהיה רשאית בכל עת ובטרם השלמת רכישת הכרטיסים על ידך להפסיק ו/או להגביל את משלוח הכרטיסים, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. במקרה בו בחרת באיסוף הכרטיסים באופן עצמאי – עליך להגיע לקופות במקום האירוע החל משעה אחת בטרם המועד שנקבע לתחילת האירוע, כמופיע באישור ההזמנה אשר נשלח אליך בדואר אלקטרוני לאחר רכישת הכרטיסים, ועד לשעתיים מהמועד שנקבע לתחילת האירוע כאמור, ולהציג בפני עובדי הקופה את כרטיס האשראי עמו בוצעה העסקה לרכישת הכרטיסים, צילום אישור ההזמנה והתשלום באמצעות כרטיס האשראי אשר נשלח אליך בדואר אלקטרוני לאחר רכישת הכרטיסים וכן תעודת זהות, רישיון נהיגה עם תמונה או דרכון של רוכש הכרטיסים.

נא תשומת לבך כי הקופות במקום האירוע נסגרות לאחר 120 דקות מהמועד בו נקבע לתחילת האירוע, כמופיע באישור ההזמנה אשר נשלח אליך בדואר אלקטרוני, ומשכך MEGATICKETS לא תהיה אחראית למסירת הכרטיסים ו/או לכניסתך לאירוע בכל מקרה בו לא תגיע במועד הנדרש לאיסוף הכרטיסים, כאמור לעיל, ואתה עשוי שלא לקבל את הכרטיסים ו/או לא להיכנס לאירוע במקרה זה ולא תהיינה לך ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי MEGATICKETS ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.

 1. במקרה בו בחרת במשלוח הכרטיסים –
  • MEGATICKETS תוציא למשלוח את הכרטיסים שרכשת עד שבועיים בטרם המועד שנקבע לקיום האירוע בהתאם לפרטים אותם מסרת באתר או לנציגינו בטלפון. ביצוע המשלוח ייעשה באמצעות דואר ישראל ו/או חברת שליחויות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של MEGATICKETS. היה והכרטיסים לא הגיעו לכתובת אשר נמסרה באתר או לנציגינו בטלפון עד יום אחד לפני המועד שנקבע לקיום האירוע, תהיה רשאי לקבל את הכרטיסים בקופות בכפוף לכך כי תודיע על רצונך לעשות כן על ידי משלוח הודעה בכתב ל- MEGATICKETS באמצעות מערכת הודעות האתר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות שיחה עם נציגי MEGATICKETS בטלפון ובכפוף לאישורך בכתב כי הנך מתחייב להחזיר את כל הכרטיסים שנשלחו אליך לכתובתה של MEGATICKETS או לסרב קבלתם בדואר כך שישובו ל- MEGATICKETS. במקרה של איסוף הכרטיסים בקופות, כאמור לעיל בתקנה זו, תידרש להגיע לקופות האירוע במועדים ועם האישורים, כמפורט בתקנה 3 לעיל.
  • בכל מקרה מובהר במפורש כי שירות משלוח הכרטיסים ייעשה לכתובות הרשומות בתחומי מדינת ישראל בלבד (למעט שטחי האוטונומיה).
  • מאחר ומשלוח המוצרים מבוצע על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם ול- MEGATICKETS אין שליטה ויכולת פיקוח על מתן שירותי המשלוח כאמור, ברור כי MEGATICKETS לא תהא אחראית בשום אופן לשירות המשלוח הניתן על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם (לרבות באופן חלקי ו/או חסר ו/או לקוי), לרבות לעניין מועד אספקת המוצרים ו/או לכל אובדן ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לכל אדם ולכל רכוש, לרבות לך ו/או למי מטעמך ו/או לרכושך, כתוצאה ו/או בקשר עם שירותי המשלוח על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם ולא תהיינה לך ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי MEGATICKETS ו/או כלפי מי מטעמה. יחד עם זאת חשוב כי תדע כי אנו ב- MEGATICKETS נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לפתור כל שאלה ו/או בעיה, לרבות באמצעות מתן אפשרות לאיסוף הכרטיסים בקופות במועד האירוע, כמפורט בתקנה 4.1 לעיל.
  • מובהר כי האחריות לקבלת הכרטיסים אשר נשלחו אליך חלה עליך בלבד ובכל מקרה בו הכרטיסים הוחזרו ל-MEGATICKETS על ידי דואר ישראל ו/או ספק שליחויות חיצוני ו/או מי מטעמם בשל אי איסוף הכרטיסים ו/או סירוב לקבל ו/או במקרה בו הזנת פרטים שגויים ו/או חסרים ו/או בכל מקרה אחר שאינו תלוי ב- MEGATICKETS אתה לא תהיה זכאי לקבלת כרטיסים חדשים, בין יתר כאמור בתקנה 4.1 לעיל בתקנון זה, ואין לך ולא תהיינה לך ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי MEGATICKETS ו/או כלפי מי מטעמה בעניין זה.
  • עלויות משלוח –

שרות מהיר אקספרס בארץ – 49 ש"ח.

 

רכישת הכרטיסים –

 1. לשם רכישת הכרטיסים וקבלתם, הן באמצעות שליחתם לכתובתך או במסירתם בקופות האירוע, בהתאם לבחירתך וכאמור בתקנון זה, הנך מתבקש בעת רכישת הכרטיסים לבחור את אמצעי קבלת הכרטיסים, את אמצעי התשלום ופרטיו ולהזין באתר (או למסור בטלפון) את פרטייך המלאים והמדויקים, כמבוקש ממך באותה עת.
 2. עליך לוודא ולבדוק בטרם ביצוע התשלום כי כל הכרטיסים והשירותים אשר הזמנו על ידך נכונים, טובים, בכמות הנכונה ומתאימים לכל צרכיך.
 3. הזמנת הכרטיסים תהא תקפה רק לאחר הזנת כל הפרטים הדרושים ממך, בין היתר כאמור בתקנון זה ובהתאם למופיע בעת רכישת הכרטיסים באתר או למבוקש ממך בטלפון, לפי העניין, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע העסקה נשוא הזמנתך.
 4. למען הסר ספק מובהר כי עד לקבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע העסקה MEGATICKETS אינה מתחייבת לשמירת מחירי הכרטיסים ו/או לשמור כרטיסים זמינים למכירה והם יימכרו בשיטת כל הקודם זוכה.
 5. לתשומת לבך, היה ובחרת באפשרות כי נציג MEGATICKETS יצור עמך קשר בטלפון לשם ביצוע התשלום אזי אנו נעשה כמיטב יכולתנו ליצור עמך קשר בטלפון בהקדם האפשרי לשם קבלת פרטי הזמנתך וביצוע התשלום על ידך ואולם מובהר שוב כי עד לקבלת פרטי הזמנתך וקבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע העסקה MEGATICKETS אינה מתחייבת לשמור על מחירי הכרטיסים ו/או על קיומם של כרטיסים זמינים למכירה והם יימכרו כאמור בשיטת כל הקודם זוכה. כמו כן מובהר כי לא תתאפשר ביצוע הזמנה באמצעות יצירת קשר טלפוני יום עסקים אחד בטרם מועד קיום האירוע.

מדיניות ביטול –

 1. MEGATICKETS עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח לך הנאה מרכישת הכרטיסים באמצעותה. בהתאם לכך, אתה תהיה רשאי לבטל את העסקה עמנו ולקבל בחזרה את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), על ידי משלוח הודעה בכתב ל- MEGATICKETS באמצעות מערכת הודעות האתר, בדואר אלקטרוני ו/או בדואר רשום בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת הכרטיסים ובתנאי שמועד הביטול אינו חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו מתקיים האירוע הקשור לכרטיסים המבוטלים ובלבד שהחזרת ל- MEGATICKETS בכתובת השייטים 6, אשדוד מיקוד 7744139 את כל הכרטיסים אשר ביטלת וכי אלו לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש. מובהר כי בכל מקרה של ביטול העסקה כאמור ישולם על ידך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום ההזמנה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, למעט במקרה בו בוטלה ההזמנה על ידך עקב פגם, אי התאמה או אי אספקת הנכס, כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן שאז לא יגבה ממך דמי ביטול.
 1. בנוסף, אתה תהיה רשאי לבטל את העסקה עמנו בתקופה החלה משבעת הימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו מתקיים האירוע הקשור לכרטיסים המבוטלים ועד 24 שעות קודם למועד שבו מתקיים האירוע הקשור לכרטיסים המבוטלים ובמקרה זה תחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של 100% מסכום ההזמנה. במידה ותבטל את העסקה עמנו במהלך 24 שעות הקודמים למועד שבו מתקיים האירוע הקשור לכרטיסים המבוטלים או תמנע מלעשות שימוש בכרטיסים אתה תחויב בתשלום מלוא סכום העסקה.
 1. למען הסר ספק מובהר כי חבילות הנסיעה לחו"ל אינן נמכרות על ידי MEGATICKETS אלא רק משווקות על ידי MEGATICKETS ולפיכך ביטול חבילות הנסיעה לחו"ל ייעשה, ככל שאתה תחפוץ בכך, ישירות אל מול סוכנויות הנסיעה המארגנות את חבילות הנסיעה לחו"ל, אשר גובות את התשלום בגינן ואחראיות על כך באופן בלעדי ובהתאם לדין ולמדיניות אשר תקבע על ידן ועל אחריותן בלבד.
 1. במקרה של טעות ו/או השמטה במחיר ו/או בתיאור השירותים או חלקם ו/או במקרה של טעות ו/או השמטה בהדפסת השירותים או חלקם, לרבות מחירם ו/או תיאורם, ו/או במקרה של טעות ו/או השמטה בהזנת הנתונים הנדרשים על ידך ו/או במקרה של פעילות מסחרית ו/או לא חוקית מטעמך ו/או בכל מקרה של תקלת תקשורת אשר גרמה לשיבוש ו/או הפרעה ו/או השבתה, מכל סוג שהוא, בביצוע העסקה, MEGATICKETS לא תשא בכל אחריות, באופן ישיר ו/או עקיף, ותהא רשאית לבטל את העסקה או חלקה ובמקרה כזה יוחזרו לך כל הכספים אשר שולמו על ידך ל- MEGATICKETS בגין השירותים שבוטלו ולא יגבה ממך דמי ביטול.

 

כללי –

 1. ניתן לפנות ל- MEGATICKETS בכל שאלה או בקשה בכל שעות היממה (24/7) באמצעות מערכת ההודעות באתר ו/או בדואר אלקטרוני support@megatickets.co.il וכן בימים ראשון עד חמישי בשעות 10:00-20:00 בטלפון שמספרו 077-7784449 וכמובן במשלוח מכתב בדואר רשום לכתובת MEGATICKETS ברחוב השייטים 6, אשדוד מיקוד .
 2. בכניסתך לאתר ו/או בעשיית כל שימוש בו ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו אתה מאשר ומצהיר כי הנך עושה שימוש אישי בלבד ולא מסחרי באתר ובשירותים המוצעים בו וכי הנך רשאי לבקר באתר ולעשות כל שימוש בו, לרבות קבלת מידע ו/או רכישת הכרטיסים ו/או קבלת השירותים ו/או תשלום עבורם, ובכלל זה כי הנך בעל ההרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי ו/או במערכת PayPal שבאמצעותם אתה רוכש את הכרטיסים ו/או יתר השירותים. מובהר כי בכל מקרה בו יתברר כי פעלת באופן שאינו אישי ו/או כי לא הייתה לך הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי ו/או במערכת PayPal הנ"ל תהיה MEGATICKETS זכאית, ללא הגבלת זמן, לשיפוי על כל הכספים שתשלם בקשר לכך, בגין כל הוצאותיה האחרות ונזקיה בקשר לכך, מיד לפי דרישתה הראשונה של MEGATICKETS.
 3. על מנת שהכרטיסים אותם בחרת יגיעו אליך מהר ככל הניתן וכדי שתוכל לקבל מאתנו שירות מהיר וטוב הנך מתחייב כי כל המידע אשר נמסר על ידך ל- MEGATICKETS הנו שלם, מדויק, מתאים ומעודכן. אתה תישא במלוא האחריות לכל נזק אשר יגרם לך ו/או ל- MEGATICKETS ו/או לצד שלישי הנובע ממסירת פרטים לא שלמים ו/או לא מדויקים ו/או שגויים, מכל סיבה שהיא.
 4. אנו עושים מאמצים רבים כדי להרחיב ולגוון את היצע כרטיסי האירועים, הפסטיבלים וההופעות הנמכרים באתר ואולם מובהר כי מתן השירותים או חלקם על ידי MEGATICKETS ייעשה על פי שיקול הדעת הבלעדי של MEGATICKETS ללא כל התחייבות לגבי היקף ו/או אופן מתן השירותים ובכלל זה השיווק, ההפצה ו/או המכירה של הכרטיסים ו/או שיווק חבילות הנסיעה לחו"ל. למען הסר ספק מובהר כי MEGATICKETS תהיה רשאית בכל עת להפסיק ו/או להגביל את השיווק, ההפצה ו/או המכירה של הכרטיסים ו/או שיווק חבילות הנסיעה לחו"ל, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. כל מידע המופיע באתר, לרבות מדריכים, מאמרים, עצות, הצעות, המלצות, פרסומים, קישוריות לאתרים, הפניות למידע אחר ו/או נוסף, ניתנים "כמו שהם" (As Is) ו"ככל שיהיו זמינים" (As Available) והם אינם מהווים הנחיה או ייעוץ מסוג כלשהו, אינם חסינים מטעויות והשמטות ואין להסתמך עליהם בביצוע ו/או בהימנעות מביצוע פעולה כלשהי.
 6. MEGATICKETS עושה כל שביכולתה על מנת להבטיח את הנאתך המלאה מהכרטיסים אותם רכשת ומהשירותים אותם קיבלת. יחד עם זאת, מובהר במפורש כי MEGATICKETS רק מוכרת את הכרטיסים לאירועים ו/או משווקת בלבד את החבילות לנסיעה לחו"ל ול- MEGATICKETS אין שליטה ויכולת פיקוח על האירועים, חבילות הנסיעה לחו"ל וכל הקשור בהם וכי האירועים, חבילות הנסיעה לחו"ל וכל הקשור בהם והפרסומים לגביהם נעשים על ידי ספקי השירותים השונים ו/או מי מטעמם, לרבות חברות ההפקה, חברות הארגון, סוכנויות הנסיעות, חברות התעופה, מנהלי מקום האירוע, בעלי האירוע, האמרגנים, היזמים, האמנים, המופיעים ואנשי יחסי הציבור שלהם, ועל אחריותם הבלעדית. לפיכך, ברור כי MEGATICKETS לא יכולה להבטיח כי המידע המפורסם ו/או המשווק על ידה יהיה שלם, מדויק, מתאים או מעודכן ועל כן MEGATICKETS לא תהיה אחראית לשלמות המידע, דיוקו, התאמתו, עדכנו ו/או בכל הקשור לכך, לרבות אלו המפורסמים באתר ו/או בפייסבוק הקשור ל- MEGATICKETS. MEGATICKETS לא תהא אחראית בשום אופן כלפיך ו/או כל צד שלישי לקיום האירועים ובכל הקשור בהם, מועד קיומם, איכותם, תקינותם, זמינותם, ביצועם, תוכנם ו/או לשירות הניתן (לרבות באופן חלקי ו/או חסר ו/או לקוי) במסגרת האירועים ו/או חבילות הנסיעה לחו"ל, ובכלל זה להפרעות במהלך קיומם ו/או בקשר אליהם ו/או לחלוקת מיקומי הישיבה ו/או העמידה באירועים ו/או לכניסה לאירוע ו/או להרחקה מהאירוע ו/או לכל אובדן ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לכל אדם ולכל רכוש, לרבות לך ו/או למי מטעמך ו/או לרכוש, כתוצאה ו/או בקשר עם האירועים ו/או ההשתתפות בהם ו/או חבילות הנסיעה לחו"ל ובכל הקשור בהם ולך אין ולא תהיינה לך ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי MEGATICKETS ו/או כלפי מי מטעמה. למען הסר ספק מובהר כי MEGATICKETS רק משווקת את חבילות הנסיעה לחו"ל והן אינן נמכרות על ידה ועל כן כל הנוגע אליהן ו/או בקשר אליהן תלוי בספקי השירותים השונים הרלוונטיים אליהן ובאחריותם בלבד ו- MEGATICKETS לא תהא אחראית בשום אופן כלפיך ו/או כל צד שלישי בעניין זה. בנוסף ולמען הסר ספק מובהר כי בקשות מיוחדות בנוגע לאירועים ו/או בקשר אליהם הנם בגדר בקשה בלבד, תלויים באישור ספקי השירותים השונים ובאחריותם בלבד ו-  MEGATICKETSלא תהא אחראית בשום אופן כלפיך ו/או כל צד שלישי בעניין זה.
 7. עליך ועל מי מטעמך המגיעים לאירוע החובה לנהוג בהתאם לנהלים ולכללים החלים על האירוע ועל מקום קיום האירוע ועליך לוודא ולבדוק בטרם ביצוע התשלום את הכללים והנהלים המחייבים וכי הם מתאימים לכל צרכיך. מובהר כי ל- MEGATICKETS אין שליטה ויכולת פיקוח על הכללים והנהלים החלים על האירוע ועל מקום האירוע וכי ל- MEGATICKETS אין כל אחריות בקשר לנהלים ולכללים אלו ולך אין ולא תהיינה לך ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי MEGATICKETS ו/או כלפי מי מטעמה בקשר לעניינים אלו.
 8. MEGATICKETS מבקשת להבהיר כי לא יתאפשר ביטולם של כרטיסים מחמת אירועים ספציפיים כגון, מצב ביטחוני ובכלל זה גיוס בצו 8, אשפוז וכיוצב'. מובהר כי MEGATICKETS כלל אינה מבטחת אותך ו/או מי מטעמך ו/או את הרכוש ו/או במקרה של ביטול הכרטיסים מכל סיבה שהיא ועליך לדאוג בעצמך ועל חשבונך, ככל שתרצה בכך, לביטוח מתאים, בהתאם לצרכיך. כמו כן עליך לבדוק בעצמך ועל אחריותך בלבד כי לא חלה כל הגבלה בריאותית או אחרת, לרבות הריון, אשר עשויה למנוע ממך ו/או ממי מטעמך את ההגעה ו/או ההימצאות ו/או ההנאה מהאירועים ו/או בכל הקשור אליהם אשר הוזמנו על ידך ומובהר כי בכל מקרה האחריות תחול עליך בלבד.
 9. האתר עשוי להכיל קישוריות (hyperlink) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ואין לראות בהפניה כאמור כהבעת תמיכה, במפורש או במשתמע, בתוכן המופיע באתר המקושר.

מובהר כי ל- MEGATICKETS אין שליטה במידע המופיע בכל אתר אחר אליו מפנה האתר כאמור. MEGATICKETS לא תישא, בכל מקרה, באחריות כלשהי לגבי כל מידע ו/או שירות הניתנים באתר המקושר, לרבות ביחס למהימנותם, דיוקם, עדכונם, שלמותם ו/או תדירות פרסומם, ו- MEGATICKETS לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או אחר שיגרמו לך ו/או למי מטעמך ו/או לרכוש עקב כל שימוש באתר המקושר.

MEGATICKETS לא תהא אחראית לתקינות הקישוריות ו/או לזמינות האתר המקושר ו/או לכל מידע ו/או שירות המופיע בו ו/או באמצעותו.

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא, לרבות כל אלמנט של טקסט, תוכן, צילום, מידע, נתון, סוד מסחרי, טבלה, רישום, תרשים, תהליך, שיטת ביצוע, תכנית, תוכנת מחשב, קוד מחשב, תמונה, עיצוב, סימן מסחר, לקט של נתונים (לרבות מאגר מידע) ולקט של חלק או כל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני כאמור, מוחשי או מופשט המופיעים באתר, שייכים באופן בלעדי ל- MEGATICKETS. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, להעביר לצד שלישי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת, להשכיר ולעשות כל שימוש מסחרי או שאינו מסחרי, במישרין ו/או באמצעות אדם אחר ו/או באמצעות מכשיר, באיזה מן הזכויות האמורות לעיל באופן שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי החוק, בלא הסכמתה המפורשת, בכתב ומראש, של MEGATICKETS.

הנך מצהיר כי אתה מבין שכל שימוש בלתי מורשה בזכויות היוצרים ו/או בקניין הרוחני של MEGATICKETS כאמור לעיל עלול לגרום לנזק בלתי הפיך ו/או לנזק משמעותי אשר עשוי להיות קשה לאומדן.

אין באמור לעיל לפגוע בכל זכות יוצרים ו/או קניין רוחני של צד שלישי כלשהו.

 1. הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד ואנו פועלים כדי לשמור עליה. באופן זה MEGATICKETS אינה שומרת או מעבדת נתוני כרטיסי אשראי במערכותיה אלא מסתמכת בעניין זה על חברת ישראכרט בע"מ באמצעות קרדיט גארד בע"מ אשר הנה ספק שירותי סליקה מקצועי וחיצוני המאושר כעומד בתקן SSL ו-PCI. יחד עם זאת, כדי לאפשר לנו לשפר ולייעל את מתן השירותים הניתנים על ידנו, בשימושך באתר אתה מאשר ל- MEGATICKETS ו/או למי מטעמה לשמור ולעשות שימוש בפרטים האישיים אשר יימסרו על ידך במהלך שימושך באתר ובמידע שייאסף אודות דפוסי הפעילות שלך באתר באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, בכפוף להוראות החוק.
 2. למעט אם תודיע לנו אחרת באמצעות מערכת הודעות האתר, בדואר אלקטרוני ו/או בדואר רשום, הנך מאשר ל- MEGATICKETS ו/או למי מטעמה ליצור עמך קשר ו/או לשלוח לך מידע ודברי פרסומת בדבר מבצעים, כרטיסים, אירועים ו/או שירותים בהודעה אלקטרונית ו/או במשלוח מסרונים ו/או במשלוח דואר לכתובתך ו/או באמצעות פקסימיליה, בין היתר, בהתאם לפרטים אשר יימסרו על ידך במהלך שימושך באתר. מובהר כי תהיה רשאי להודיע ל- MEGATICKETS בכל עת על סירובך לקבל מידע ו/או דבר פרסומת.
 3. המחשב בו מאוחסן האתר מכיל אמצעים לאבטחת מידע ולמניעת חדירת בלתי מורשים תוך שימוש במערכות אבטחה בסטנדרטיים עולמיים. אולם, מובהר כי באמצעים אלו אין אבטחה מושלמת ועל כן MEGATICKETS ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, באופן ישיר ו/או עקיף, במקרה של גילוי ו/או שימוש במידע הנמסר על ידך הנובע מחדירה של בלתי מורשים או ממעשים או מחדלים שאינם בשליטת MEGATICKETS.
 4. MEGATICKETS ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים באחריות כלשהי, על פי כל עילה שהיא, כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, במקרה של איחור כלשהו במתן השירותים ואספקת השירותים ו/או במקרה של טעויות ו/או השמטות ו/או הוספות ו/או שיבושים בפרסומי השירותים, כולם או חלקם, ו/או תקינות האתר ו/או קווי התקשורת ואו לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, אשר ייגרמו בגין השיבושים או ההפרעות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, MEGATICKETS לא תהיה אחראית כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לכל אדם ולכל רכוש, בשל נסיבות שאין ל- MEGATICKETS שליטה עליהן, ובכלל זה הפסקות חשמל ו/או אי תקינות מערכות המחשב ו/או אי תקינות תשתית אחסון האתר ו/או אי תקינות מערכות צדדים שלישיים הנותנים ל- MEGATICKETS שירותים ו/או אי תקינות מערכת התקשורת ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון.
 5. MEGATICKETS תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא לשנות את חזותו של האתר וכן לשנות, לתקן, להוסיף ו/או למחוק לפי שיקול דעתה הבלעדי כל מידע ו/או שירותים הניתנים באתר, לרבות אך לא רק את תנאי השימוש הנ"ל, והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל שינוי כאמור.
 1. MEGATICKETS תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא להפסיק את פעילות האתר לאלתר או להגביל את השימוש בו לזמנים אשר ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.
 2. MEGATICKETS תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא למנוע מכל אדם ו/או גוף לעשות שימוש באתר ו/או למנוע מכל אדם ו/או גוף את הגישה לאתר, חלקו או כולו, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, והיא לא תהא חייבת להודיע לכל מאן דהוא בגין כל פעולה כאמור.
 3. הנך מסכים ומתחייב לפצות ולשפות את MEGATICKETS ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, פגיעה, תשלום או הוצאה, לרבות שכ"ט עורך דין והוצאות משפט, ו/או אחר, הנובע מהפרת איזה מתנאי תקנון זה.
 4. MEGATICKETS תהיה רשאית בכל עת ללא צורך בהסכמה כלשהי של כל מאן דהוא להעביר זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי תקנון זה ו/או על פי כל הסכם ו/או דין, לרבות בקשר אליך ו/או למי מטעמך.
 1. תנאי תקנון זה מגבשים את כל ההסכמות, ההצהרות וההבנות בינך, מחד, ל- MEGATICKETS, מאידך, ובאים במקום כל תנאי שימוש ו/או מסמך ו/או הסכמה, בין בעל פה ובין בכתב, שקדמו לתקנון זה.
 1. הנך מסכים ומתחייב לכל תנאי תקנון זה ומובן לך כי כל שינוי או תיקון בתנאים אלו או בתנאי מתנאיו או כל ויתור על זכות מזכויות MEGATICKETS יהיו בני תוקף רק בהסכמתה המפורשת, בכתב ומראש של MEGATICKETS.
 1. אי הפעלה בין בכלל ובין במועד של כל זכות מזכויות MEGATICKETS על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי כל דין לא תיחשב כויתור עליה מצד MEGATICKETS.
 1. כל הודעה שתשלח על ידנו לפי הכתובת אשר נמסרה על ידך למשלוח הכרטיסים, תחשב כנמסרת לתעודתה בתום 72 שעות ממועד השליחה בדואר רשום או מיד בעת מסירתה באמצעות שליח, וכל הודעה שתשלח על ידנו לתיבת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה לנו על ידך במהלך שימושך באתר תחשב כנמסרת לתעודתה בתום 12 שעות מועד שליחתה.
 1. על תקנון זה ועל השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד והסמכות הבלעדית והייחודית לדון בכל מחלוקת שתתעורר עקב השימוש באתר, לרבות בגין תקנון זה, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו. אולם, למרות האמור לעיל בסעיף זה, MEGATICKETS לא תהיה מנועה מלנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכל בית משפט בעל סמכות מקומית ו/או עניינית אחרת לשם קבלת כל סעד דרוש ו/או רצוי, לרבות אך לא רק צו מניעה, לשם הגנה על הקניין הרוחני של MEGATICKETS ו/או בשל כל הפרה של תנאי תקנון זה.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.